tirsdag den 12. februar 2013

Landsby MuseetBygningen til højre er den gamle kommuneskole, Kirkeskolen. Den er bygget i 1880 og var skole indtil 1957. Den har været en del af Hoven Kvindehøjskole, som også omfattede de øvrige bygninger.
Kirkeskolens stald er også bevaret. Der har været plads til 2 heste, 2 køer med ungkvæg og et par grise.
Det var i en tidligere skolebygning på samme sted, at  lærer K. Kristensen startede sine højskoleaftener efter sin ansættelse i 1865. Det blev starten til en rigtig højskole, som fik sin egen bygning i 1878 - det lille gule hus ved siden af Kirkeskolen.  
I 1891 blev højskolen omdannet til en Kvindehøjskole med en 1-årig vinterlærerindeuddannelse. Af den grund blev der i 1892 bygget endnu en bygning – det røde hus. Senere blev der opført en lille gymnastiksal mellem disse 2 huse.
Det sidste hus i rækken er fra 1904 og er den gamle pogeskole – en skole for de små elever.

Kvindehøjskolen virkede i 35 år fra 1891 til 1926. Det skønnes, at skolen i sin virketid har uddannet omkring 850 vinterlærerinder. Langt de fleste af pigerne boede i disse bygninger. Måltiderne indtog pigerne i degneboligens spisestue.
I 1906 tog  Kristensen sin afsked som lærer i folkeskolen. Ved denne lejlighed fik han af daværende konseilspræsident (statsminister) J. C. Christensen overrakt fortjenstmedaljen i sølv. J. C. Christensen havde i øvrigt gået i skole hos lærer Kristensen.
K. Kristensen vedblev med at være forstander for Kvindehøjskolen til sin død i 1918. Herefter overtog hans svigersøn N. J. Østergaard forstanderskabet.
I 1919 blev mindestenen rejst. Den er bekostet af gamle elever.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar